PHP Manual

Об'єктно-орієнтоване програмування на PHP

Об'єктно-орієнтоване програмування (скорочено ООП) - це парадигма програмування, яка приносить значне спрощення роботи розробників.

Основними перевагами ООП є поділ коду на окремі частини (об'єкти та методи), які можна легко переносити між проектами (абстрагування та інкапсуляція) для побудови багаторазових додатків. ООП також вперше запроваджує нові методи, такі як успадкування та поліморфізм.

Весь цей розділ сайту детально описує переваги розвитку ООП. Незабаром ви виявите, що хоча ООП теж має свої проблеми, насправді це найкраща методологія для створення чогось, якщо ви дбаєте про повторне використання коду та довгострокову підтримку вже написаних вами додатків.

Цикл статей про ООП в PHP
14
Ця серія проведе вас від самих основ (що таке ООП) через всі основні особливості та переваги ООП, до просунутих методів використання ООП. Ми продемонструємо всі можливості на реальних прикладах.
Шаблони проектування
4
Якщо ви давно займаєтеся програмуванням, ви також помітили, що значна частина коду та принципів розробки повторюється знову і знову. Коли мова йде про замкнуті логічні задачі, розв'язання цих частин програми можна назвати алгоритмами. Але як можна…
Status:
All systems normal.
2024